Rep. Arroyo, inaming gumagamit ng marijuana pain patch kapag nasa mga bansang puwede itong gamitin

GMA promotes healthy debate and conversation online. Any abusive language that does not facilitate productive discourse will be blocked from this post. GMA upholds ethical standards of fairness, objectivity, accuracy, transparency, balance and independence. Walang Kinikilingan, Walang Pinoprotektahan, Serbisyong totoo…